× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X ep 51 : Lần thứ 2 đập Sin

Bây giờ bạn đã ở trên Airship, một hoạt cảnh sẽ diễn ra,….. Sau đó bạn hãy lên tầng trên cùng của phi thuyền, tìm và nói chuyện với Yuna…. Sau đó hãy về buồng lái, một hoạt cảnh sẽ diễn ra….rồi bạn hãy đến nói chuyện với Cid, bản đồ sẽ hiện ra, bạn hãy chọn List rồi chọn địa điểm Highbridge. Đến nơi, bạn hãy chạy vào trong, một hoạt cảnh sẽ diễn ra, sau đó bạn sẽ gặp được Mika, nói chuyện với ông ta một lúc rồi bạn sẽ đến phòng của Fayth…..Bạn sẽ có hai tuỳ chọn, bạn hãy chọn tuỳ chọn :”I think so”, rồi bạn sẽ có thêm ba tuỳ chọn nữa:- The Hymn of the Fayth!- Defeat Yu Yevon!- No idea…Bạn hãy chọn tuỳ chọn thứ hai: “Defeat Yu Yevon”, rồi một hoạt cảnh sẽ diễn ra, sau đó bạn sẽ trở lại Air ship, hãy vào trong buồng lái, nói chuyện với Cid rồi chọn đi tới chỗ Sin.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Bây giờ bạn đã ở trên Airship, một hoạt cảnh sẽ diễn ra,….. Sau đó bạn hãy lên tầng trên cùng của phi thuyền, tìm và nói chuyện với Yuna…. Sau đó hãy về buồng lái, một hoạt cảnh sẽ diễn ra….rồi bạn hãy đến nói chuyện với Cid, bản đồ sẽ hiện ra, bạn hãy chọn List rồi chọn địa điểm Highbridge. Đến nơi, bạn hãy chạy vào trong, một hoạt cảnh sẽ diễn ra, sau đó bạn sẽ gặp được Mika, nói chuyện với ông ta một lúc rồi bạn sẽ đến phòng của Fayth…..Bạn sẽ có hai tuỳ chọn, bạn hãy chọn tuỳ chọn :”I think so”, rồi bạn sẽ có thêm ba tuỳ chọn nữa: - The Hymn of the Fayth! - Defeat Yu Yevon! - No idea… Bạn hãy chọn tuỳ chọn thứ hai: “Defeat Yu Yevon”, rồi một hoạt cảnh sẽ diễn ra, sau đó bạn sẽ trở lại Air ship, hãy vào trong buồng lái, nói chuyện với Cid rồi chọn đi tới chỗ Sin. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn