Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 47 : Boss cuối Shuyin ( Đoạn kết Lenne và Shuyn )

-|Trùm cuối cùng ~ Shuin|- Level 58HP: 23850MP: 210Tất cả các chiêu của Shuin đều giống của Tidus nhưng mạnh hơn, nhớ hồi máu liên tục nhá.Bạn sẽ thấy cảnh cuối cùng của FFX-2, ấn O liên tục khi Yuna đén nơi toàn hoa nhá, cứ tiếp tục ấn đến khi Inoringo xuất hiện và hỏi bạn có muốn gặp lại Tidus hay không, chọn lựa chọn 1. Xin chúc mừng! Bạn vừa hoàn thành trò chơi FINAL FANTASY X-2. Hãy xem đoạn phim cuối nhá.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
-|Trùm cuối cùng ~ Shuin|- Level 58 HP: 23850 MP: 210 Tất cả các chiêu của Shuin đều giống của Tidus nhưng mạnh hơn, nhớ hồi máu liên tục nhá. Bạn sẽ thấy cảnh cuối cùng của FFX-2, ấn O liên tục khi Yuna đén nơi toàn hoa nhá, cứ tiếp tục ấn đến khi Inoringo xuất hiện và hỏi bạn có muốn gặp lại Tidus hay không, chọn lựa chọn 1. Xin chúc mừng! Bạn vừa hoàn thành trò chơi FINAL FANTASY X-2. Hãy xem đoạn phim cuối nhá. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn