× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 46 : Trận chiến chống lại Vegnagun - Boss Vegnagun

Bây giờ đi thẳng, trèo lên cái bục và bạn sẽ gặp Nooj. 1 đoạn hoạt cảnh xuất hiện, bạn sẽ nghe thấy giọng của Jecht, Braska và Auron khuyên bảo Yuna, nhớ save lần cuối, đi thẳng và đánh trùm phá đảo.-|Trùm ~ Vegnagun (Tail)|- Level 52HP: 34200MP: 9999Sau khi thịt nó, đi tiếp và nói chuyện với nhòm Le Blanc. Đánh trùm.-|Trùm ~ Vegnagun (Leg)| - Level 53Arm
Bây giờ đi thẳng, trèo lên cái bục và bạn sẽ gặp Nooj. 1 đoạn hoạt cảnh xuất hiện, bạn sẽ nghe thấy giọng của Jecht, Braska và Auron khuyên bảo Yuna, nhớ save lần cuối, đi thẳng và đánh trùm phá đảo. -|Trùm ~ Vegnagun (Tail)|- Level 52 HP: 34200 MP: 9999 Sau khi thịt nó, đi tiếp và nói chuyện với nhòm Le Blanc. Đánh trùm. -|Trùm ~ Vegnagun (Leg)| - Level 53 Arm's HP: 18220 MP: 9999 Red Sphere's HP: 300000 MP: 9999 Green Sphere's HP: 300000 MP: 9999 Yellow Sphere's HP: 300000 MP: 9999 -|Trùm ~ Vegnagun (Body)|- Level 55 Body's HP: 33040 MP: 9999 Right Arm's HP: 3000 MP: 9999 Left Arm's HP: 3000 MP: 9999 -|Trùm ~ Vegnagun (Head)|- Level 56 Head's HP:38420 MP:99999 Right Tusk's HP:2500 MP:99999 Left Tusk's HP:2500 MP:99999 Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn