Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 39 : Tìm 10 con xương rồng Cactuar (Chapter 5) part 1

Mấy con Cactuar đâu rồi?Đến sa mạc Sanubia, 1 cô gái sẽ nhờ bạn tìm giúp mấy con Cactuar đi lạc của cô ta để nó trở về đúng vị trí ở sa mạc. Hình như sa mạc đang bị sự tấn công bởi 1 bọn Anacondaur, họ cần lũ Cactuar để bảo vệ sa mạc. Nhiệm vụ của bạn là phải đi tìm 10 con Cactuar còn lại. Sau khi nói chuyện với con cactuar được đánh dấu đỏ trên bản đồ. Mỗi lần bạn bắt được 1 con cactuar, bạn phải quay lại đó và nói chuyện với con cactuar được đánh dấu xanh trên bản đồ. Bên phải sẽ có 1 cỗ máy sẵn sàng đưa bạn cề bất cứ lúc nào. Đây là địa điểm của chúng:1.Quay lại sa mạc, nói chuyện với người đàn ông quản lý cỗ máy, chọn lựa chọn 3. Bạn sẽ tìm thấy 1 con ở đó.2.Đến bờ biển Besaid Beach. Bạn sẽ thấy nó ở tít đằng xa chỗ bên trên bãi biển3.Đến chỗ ngôi nhà Guadosalam và vào con đường bí mật, nó nằm trong 1 cái hòm trong khu vực ấy.4.Calm Lands. Tìm thấy ở gần cái cầu chỗ vào hang lấy Yojimbo, nó đang ... cưỡi 1 con chocobo.5.Như trên bởi 2 con cùng cưỡi 1 con choc mà.6. Đến Thunder Plains. Nó ở cạnh hòn đá cactuar gần chỗ mái vòm giữa chỗ tránh sét ý. Nó kiểu như chỗ đợi xe buýt của mình ý, gần chỗ đánh Dark Ixion ở FFX.7. Ở khu rừng Kilika, khi bạn đến chỗ rẽ thứ 2, rẽ phải, hãy ấn X liên tục để nhảy lên cây để tới 1 khu vực khác. Bạn sẽ thấy nó ở đó.8.Núi Gagazet. Đi lên núi tới chỗ đánh Seymour ở FFX.9.Đến đảo Kilika, nó ở trong nhà Dona.10.Sau khi bắt được 9 con, nói chuyện với con cactuar đánh đáu đỏ ở sa mac Sanubia, nó sẽ ra lệnh cho 9 con kia nhảy 1 điệu nhảy để phá phong ấn vào cái hang phía dưới, con thứ 10 ở trong cái hang ấy.Bạn sẽ được thưởng 1 cái Result Plate có khả năng Double AP.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Mấy con Cactuar đâu rồi? Đến sa mạc Sanubia, 1 cô gái sẽ nhờ bạn tìm giúp mấy con Cactuar đi lạc của cô ta để nó trở về đúng vị trí ở sa mạc. Hình như sa mạc đang bị sự tấn công bởi 1 bọn Anacondaur, họ cần lũ Cactuar để bảo vệ sa mạc. Nhiệm vụ của bạn là phải đi tìm 10 con Cactuar còn lại. Sau khi nói chuyện với con cactuar được đánh dấu đỏ trên bản đồ. Mỗi lần bạn bắt được 1 con cactuar, bạn phải quay lại đó và nói chuyện với con cactuar được đánh dấu xanh trên bản đồ. Bên phải sẽ có 1 cỗ máy sẵn sàng đưa bạn cề bất cứ lúc nào. Đây là địa điểm của chúng: 1.Quay lại sa mạc, nói chuyện với người đàn ông quản lý cỗ máy, chọn lựa chọn 3. Bạn sẽ tìm thấy 1 con ở đó. 2.Đến bờ biển Besaid Beach. Bạn sẽ thấy nó ở tít đằng xa chỗ bên trên bãi biển 3.Đến chỗ ngôi nhà Guadosalam và vào con đường bí mật, nó nằm trong 1 cái hòm trong khu vực ấy. 4.Calm Lands. Tìm thấy ở gần cái cầu chỗ vào hang lấy Yojimbo, nó đang ... cưỡi 1 con chocobo. 5.Như trên bởi 2 con cùng cưỡi 1 con choc mà. 6. Đến Thunder Plains. Nó ở cạnh hòn đá cactuar gần chỗ mái vòm giữa chỗ tránh sét ý. Nó kiểu như chỗ đợi xe buýt của mình ý, gần chỗ đánh Dark Ixion ở FFX. 7. Ở khu rừng Kilika, khi bạn đến chỗ rẽ thứ 2, rẽ phải, hãy ấn X liên tục để nhảy lên cây để tới 1 khu vực khác. Bạn sẽ thấy nó ở đó. 8.Núi Gagazet. Đi lên núi tới chỗ đánh Seymour ở FFX. 9.Đến đảo Kilika, nó ở trong nhà Dona. 10.Sau khi bắt được 9 con, nói chuyện với con cactuar đánh đáu đỏ ở sa mac Sanubia, nó sẽ ra lệnh cho 9 con kia nhảy 1 điệu nhảy để phá phong ấn vào cái hang phía dưới, con thứ 10 ở trong cái hang ấy. Bạn sẽ được thưởng 1 cái Result Plate có khả năng Double AP. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn