Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 38 : Thunder Plains - Active Link ( Chapter 5)

Thunder Plains - Active LinkĐến khu vực phía Bắc của Thunder Plains. Đến nơi bạn chơi trò chơi ở cái cột sét thứ 10. Bạn sẽ thấy 1 người đàn ông ở đó. Nói chuyện với ông ta và chọn lựa chọn 1. Bạn sẽ tới 1 hang động, nhiệm vụ của bạn là phải đi tìm Cid. Chỉ cânf đi theo mũi tên đỏ là xong. Sau đó đánh 1 con trùm yếu xìu không đáng 1 xu. Nhiệm vụ hoàn thành.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Thunder Plains - Active Link Đến khu vực phía Bắc của Thunder Plains. Đến nơi bạn chơi trò chơi ở cái cột sét thứ 10. Bạn sẽ thấy 1 người đàn ông ở đó. Nói chuyện với ông ta và chọn lựa chọn 1. Bạn sẽ tới 1 hang động, nhiệm vụ của bạn là phải đi tìm Cid. Chỉ cânf đi theo mũi tên đỏ là xong. Sau đó đánh 1 con trùm yếu xìu không đáng 1 xu. Nhiệm vụ hoàn thành. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn