Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 37 : Mushroom Rock Road - Active Link ( Chapter 5)

Trên đường đến đó, bạn sẽ gặp Ruchiru, Irma và Gatta. Sau đoạn hoạt cảnh, nói chuyện với Gatta và chọn lựa chọn 1. Nhiệm vụ bắt đầu. Bạn phải huấn luyện cho quân lính của họ nên nhiệm vụ là thịt sạch bọn chúng. Cuối cùng là đánh trùm. Nhiệm vụ hoàn thành.-|Trùm ~ Irma|- Level 35HP: 4882MP: 870-|Trùm ~ Ruchiru|- Level 36HP: 7324MP: 3702 người này đều dẽ đánh bới HP khá yếu.Sau khi đánh trùm, 1 hoạt cảnh sẽ xuất hiện. Ruchiru sẽ lên phát biểu trước toàn quân. Sau đó khi nói chuyện với cô ta, cô ta sẽ đưa cho bạn 1 viên ngọc.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Trên đường đến đó, bạn sẽ gặp Ruchiru, Irma và Gatta. Sau đoạn hoạt cảnh, nói chuyện với Gatta và chọn lựa chọn 1. Nhiệm vụ bắt đầu. Bạn phải huấn luyện cho quân lính của họ nên nhiệm vụ là thịt sạch bọn chúng. Cuối cùng là đánh trùm. Nhiệm vụ hoàn thành. -|Trùm ~ Irma|- Level 35 HP: 4882 MP: 870 -|Trùm ~ Ruchiru|- Level 36 HP: 7324 MP: 370 2 người này đều dẽ đánh bới HP khá yếu. Sau khi đánh trùm, 1 hoạt cảnh sẽ xuất hiện. Ruchiru sẽ lên phát biểu trước toàn quân. Sau đó khi nói chuyện với cô ta, cô ta sẽ đưa cho bạn 1 viên ngọc. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn