Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 35 : Hồi ức của Yuna - Luca

Cảnh hồi tưởng của YunaĐến Luca. Đầu tiên, bánẽ nhận thấy phần lớn nhóm Kamomedan sẽ ở bên cạnh Yuna ở phía trước chỗ sân Bliztball. Sau đó đến nơi Tidus đã dạy Yuna huýt sáo ở FFX. Khi bạn đến đó, 1 hoạt cảnh sẽ diễn ra và 1 con moogle sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ bắt đầu. Hãy chạy theo con moogle khi nó bay đi. Sau đó Yuna sẽ có cảnh hồi tưởng lại về Tidus. Episode Complete.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Cảnh hồi tưởng của Yuna Đến Luca. Đầu tiên, bánẽ nhận thấy phần lớn nhóm Kamomedan sẽ ở bên cạnh Yuna ở phía trước chỗ sân Bliztball. Sau đó đến nơi Tidus đã dạy Yuna huýt sáo ở FFX. Khi bạn đến đó, 1 hoạt cảnh sẽ diễn ra và 1 con moogle sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ bắt đầu. Hãy chạy theo con moogle khi nó bay đi. Sau đó Yuna sẽ có cảnh hồi tưởng lại về Tidus. Episode Complete. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn