× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 34 : Kilika Island - Active Link ( Chapter 5)

Kilika Island - Active LinkTrên đường tới đó, đi thẳng tới cửa đền Kilika. Bạn sẽ thấy 1 nhóm người đang muốn qua cánh cửa. Sau khi nói chuyện với vọn lính canh gác, chúng sẽ cho dân làng đi qua. Trên lối đi lên. Barthello sẽ xuất hiện, anh ta bắt đầu nói năng 1 cách sướt mướt với Dona khiến mọi người đều cười. Cuối cùng, Barthello sẽ làm lành với Dona. Nhiệm vụ hoàn thành. bạn sẽ được nhận 1 cái Result plate.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Kilika Island - Active Link Trên đường tới đó, đi thẳng tới cửa đền Kilika. Bạn sẽ thấy 1 nhóm người đang muốn qua cánh cửa. Sau khi nói chuyện với vọn lính canh gác, chúng sẽ cho dân làng đi qua. Trên lối đi lên. Barthello sẽ xuất hiện, anh ta bắt đầu nói năng 1 cách sướt mướt với Dona khiến mọi người đều cười. Cuối cùng, Barthello sẽ làm lành với Dona. Nhiệm vụ hoàn thành. bạn sẽ được nhận 1 cái Result plate. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn