Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 30 : Boss Dark Shiva ( Chapter 5)

Đây không phải là active link nhưng cũng rất cần thiết. Nói chuyện với Brother và chọn lựa chọn 1 để xuống cái hố to.-|Trùm - Dark Shiva|- Level 45HP: 14800MP: 9999Cô ta có tốc độ rất cao, hãy dùng armor break, mental break và power break. Hãy hồi máu liên tục đề phòng cô ta dùng OD.Điểm save sẽ tự động xuất hiện ngay khi bạn đánh Dark Shiva xong. Bạn có thể chọn đi tiếp hoặc quay về tàu Celcius.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Đây không phải là active link nhưng cũng rất cần thiết. Nói chuyện với Brother và chọn lựa chọn 1 để xuống cái hố to. -|Trùm - Dark Shiva|- Level 45 HP: 14800 MP: 9999 Cô ta có tốc độ rất cao, hãy dùng armor break, mental break và power break. Hãy hồi máu liên tục đề phòng cô ta dùng OD. Điểm save sẽ tự động xuất hiện ngay khi bạn đánh Dark Shiva xong. Bạn có thể chọn đi tiếp hoặc quay về tàu Celcius. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn