Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 29 : Hợp tác với nhóm Le Blanc ( kết thúc chapter 4)

Khi Maechen đi khỏi, đến phòng máy, bạn sẽ gặp le Blanc ở đây, nói chuyện và cô ta sẽ đưa cho bạn viên ngọc. Sau đó quay lại buồng lái và nói chuyện với Shinra lần nữa.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Khi Maechen đi khỏi, đến phòng máy, bạn sẽ gặp le Blanc ở đây, nói chuyện và cô ta sẽ đưa cho bạn viên ngọc. Sau đó quay lại buồng lái và nói chuyện với Shinra lần nữa. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn