Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 27 : Mihen High Road - Active Link ( Chapter 4)

Nhiệm vụ bắt đầu ngay khi bạn đến M
Nhiệm vụ bắt đầu ngay khi bạn đến M'ihen High road. Nói chuyện với nhóm người ở trước mặt bạn. bạn sẽ thấy Toberi chạy tròn họ. nhiệm vụ này khá đơn giản, chỉ việc chảy theo họ để bắt Toberi. Nhưng hãy nhớ đến đoạn Toberi đâm xe vào cái cửa hàng, bạn phải dùn con voi để sang bờ bên kia của mooflow. Nhiệm vụ có nhiều cảnh rất nhắng. Nhiệm vụ hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên, bạn hãy xem lại cái viên ngọc Ze Shin 1 lần nữa. ~Besaid Island ~Kilika Island - Sphere 1 ~Luca ~Mushroom Rock Road ~Djose Temple ~Moonflow ~Guadosalam ~Macalania Forest - Sphere 1 - Sphere 2 ~Sanubia Desert ~Mount Gagazet - Sphere 1 - Sphere 2 ~Zanarkand Ruins Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn