Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 25 : Djose Temple ( Chapter 3)

Đến Djose Temple. 1 Aeon nữa sẽ tấn công bạn, như bình thường, đi vào sâu trong đền. Có 5 cái cột, bạn phải ấn đúng cái cột làm mất lưới điện, mỗi lần ấn sai, bạn sẽ phải đánh nhau. Sau đó đánh trùm.Trùm ~ Dark IxionHP: 12380MP: 9999Dùng chiến lược như lúc đánh Dark Ifrit, chỉ thay lửa bằng sét, thế là xong. Nhiệm vụ hoàn thành.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Đến Djose Temple. 1 Aeon nữa sẽ tấn công bạn, như bình thường, đi vào sâu trong đền. Có 5 cái cột, bạn phải ấn đúng cái cột làm mất lưới điện, mỗi lần ấn sai, bạn sẽ phải đánh nhau. Sau đó đánh trùm. Trùm ~ Dark Ixion HP: 12380 MP: 9999 Dùng chiến lược như lúc đánh Dark Ifrit, chỉ thay lửa bằng sét, thế là xong. Nhiệm vụ hoàn thành. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn