Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 19 : nhiệm vụ tìm khỉ Zanarkand

Người yêu của tôi đâu rồi?Đến Zanarkand, đi thẳng vào trong đền thờ bạn sẽ thấy Isaru đứng trước cửa đền. Nói chuyện với anh ta và bạn sẽ phải thực hiện 1 nhiệm vụ nhỏ, bạn phải ghép đôi những con khỉ ở dưới đất kia ở khắp mọi nơi trong đền. Đây là các đôi cần ghép ( những con khỉ có hình trái tim trên trán là những con cần ghép đôi )Khu vực 1 - Nơi bạn nói chuyện với Isaru.Khu vực 2 - Khu vực trước cái thang máy.Khu vực 3 - Khu vực có cái thang máy.Khu vực 4 - Khu vực bạn nói chuyện với Cid.Khu vực 5 - Chỗ có nhiều thùng kho báu.Khu vực 6 - Chỗ bạn đánh Yunalesca ở FFX.Tôi sẽ viết KV6 + KV4 nghĩa là con ở khu vực 6 sẽ ghép với con ở khu vực 4i. KV 6 + KV 4ii. KV 5 + KV 2iii. KV 1 + KV 6iv. KV 5 + KV 3v. KV 3 + KV 6vi. KV 5 + KV 3Vii. KV 4 + KV 1viii. KV 3 + KV 4iX. KV 5 + KV 1x. KV 3 + KV 1xi. KV 4 + KV 1xii. KV 1 + KV 5Bạn sẽ được tặng 1 chiếc nhẫn có khả năng tăng Magic Def lên 1 ít. Sau đó bạn hãy đến Mushroom Rock Road, vào chỗ có cảnh cửa chưa mở được có 10 viên ngọc xung quanh, bạn sẽ gặp Nooj ở trước cửa, anh ta sẽ đưa cho bạn 1 viên ngọc Akagi khi bạn nói chuyện với anh ta. Sau đó hãy tiếp tục hành trình nào!Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Người yêu của tôi đâu rồi? Đến Zanarkand, đi thẳng vào trong đền thờ bạn sẽ thấy Isaru đứng trước cửa đền. Nói chuyện với anh ta và bạn sẽ phải thực hiện 1 nhiệm vụ nhỏ, bạn phải ghép đôi những con khỉ ở dưới đất kia ở khắp mọi nơi trong đền. Đây là các đôi cần ghép ( những con khỉ có hình trái tim trên trán là những con cần ghép đôi ) Khu vực 1 - Nơi bạn nói chuyện với Isaru. Khu vực 2 - Khu vực trước cái thang máy. Khu vực 3 - Khu vực có cái thang máy. Khu vực 4 - Khu vực bạn nói chuyện với Cid. Khu vực 5 - Chỗ có nhiều thùng kho báu. Khu vực 6 - Chỗ bạn đánh Yunalesca ở FFX. Tôi sẽ viết KV6 + KV4 nghĩa là con ở khu vực 6 sẽ ghép với con ở khu vực 4 i. KV 6 + KV 4 ii. KV 5 + KV 2 iii. KV 1 + KV 6 iv. KV 5 + KV 3 v. KV 3 + KV 6 vi. KV 5 + KV 3 Vii. KV 4 + KV 1 viii. KV 3 + KV 4 iX. KV 5 + KV 1 x. KV 3 + KV 1 xi. KV 4 + KV 1 xii. KV 1 + KV 5 Bạn sẽ được tặng 1 chiếc nhẫn có khả năng tăng Magic Def lên 1 ít. Sau đó bạn hãy đến Mushroom Rock Road, vào chỗ có cảnh cửa chưa mở được có 10 viên ngọc xung quanh, bạn sẽ gặp Nooj ở trước cửa, anh ta sẽ đưa cho bạn 1 viên ngọc Akagi khi bạn nói chuyện với anh ta. Sau đó hãy tiếp tục hành trình nào! Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn