Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster Ep 18 : Trang trại chocobo -Calm Lands

/ Đến Calm Land và quay trở lại Monster Arena ( nơi có cụ già chế tạo ra Nemesis ở FFX ), nói chuyện với Clasko và chọn lựa chọn 1. Công việc của bạn là phải tìm 5 con quái vật. trong số bọn quái vật chỉ có 5 con thật, còn lại là giả, bạn hãy nhìn vào vị trí của chúng. Ví dụ có 4 con quay phải thì con thứ 5 lại quay trái.. Sau khi tìm ra 5 con quái vật đó, giết con quái vật đang đánh Clasko. Anh ta sẽ cho bạn viên ngọc Item Shooter. Nhiệm vụ hoàn thành. Sau này chỗ Monster Arena sẽ trở hành trại nuôi chocobo, thế là mong ước của Clasko đã thành hiện thực.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
/ Đến Calm Land và quay trở lại Monster Arena ( nơi có cụ già chế tạo ra Nemesis ở FFX ), nói chuyện với Clasko và chọn lựa chọn 1. Công việc của bạn là phải tìm 5 con quái vật. trong số bọn quái vật chỉ có 5 con thật, còn lại là giả, bạn hãy nhìn vào vị trí của chúng. Ví dụ có 4 con quay phải thì con thứ 5 lại quay trái.. Sau khi tìm ra 5 con quái vật đó, giết con quái vật đang đánh Clasko. Anh ta sẽ cho bạn viên ngọc Item Shooter. Nhiệm vụ hoàn thành. Sau này chỗ Monster Arena sẽ trở hành trại nuôi chocobo, thế là mong ước của Clasko đã thành hiện thực. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn