Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster ep 12 : Guadosalam - Active Link -Khung rừng macalania - Gặp Tromell

Guadosalam - Active LinkBạn sẽ thấy 1 nhóm nhạc đang chơi ngay khi bạn đến đó. Sau đó, Tromell sẽ ra nói chuyện ngay với bạn. Nói chuyện lại với ông ta là xong. Episode complete.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Guadosalam - Active Link Bạn sẽ thấy 1 nhóm nhạc đang chơi ngay khi bạn đến đó. Sau đó, Tromell sẽ ra nói chuyện ngay với bạn. Nói chuyện lại với ông ta là xong. Episode complete. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn