× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X-2 Remaster ep 11 : Mushrum Rock Road - Quân lính nổi loạn ( Chapter 2)

Đến Mushrum Rock Road. Nói chuyện với đám lính ở cửa, nhiệm vụ bắt đầu. Bạn phải giết hết bọn lính cho đến cuối đường. Nói chuyện với Clasko và vào khu vực tiếp. Đánh trùm.-|Trùm ~ Irma|- Level 16HP: 1640MP: 450Irma sẽ dùng Auto-Haste lên người cô ta và Slow lên người bạn, dùng white magic để xử lý. Nhớ hồi máu khi cần, giết 2 thằng lính quanh cô ta rùi hẵng giết cô ta.Sau trận đấu, lên thang máy và bạn sẽ nhận được 1 Result Plate. Nhiệm vụ hoàn thành.Chú ý: Bạn chỉ có thể thực hiện được nhiệm vụ này khi bạn cho Bevelle chứ không phải Kiniko lúc đầu story level khi bạn được hỏi chọn 1 trong 2 active link.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Đến Mushrum Rock Road. Nói chuyện với đám lính ở cửa, nhiệm vụ bắt đầu. Bạn phải giết hết bọn lính cho đến cuối đường. Nói chuyện với Clasko và vào khu vực tiếp. Đánh trùm. -|Trùm ~ Irma|- Level 16 HP: 1640 MP: 450 Irma sẽ dùng Auto-Haste lên người cô ta và Slow lên người bạn, dùng white magic để xử lý. Nhớ hồi máu khi cần, giết 2 thằng lính quanh cô ta rùi hẵng giết cô ta. Sau trận đấu, lên thang máy và bạn sẽ nhận được 1 Result Plate. Nhiệm vụ hoàn thành. Chú ý: Bạn chỉ có thể thực hiện được nhiệm vụ này khi bạn cho Bevelle chứ không phải Kiniko lúc đầu story level khi bạn được hỏi chọn 1 trong 2 active link. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn