× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : AutoVL2 VNG

Chức năng Auto Login Full MTViet JX2 Auto 

Chức năng Auto Login Full MTViet JX2 Auto 

Chức năng Auto Login Full MTViet JX2 Auto 

 

Cách sử dụng Auto Login 1. Nhập liệu Nhập thông tin đăng nhập vào auto 1 lần trong suốt quá trình sử dụng ( ngoại trừ lúc đổi pas, thay sv , thay tên nhân vật) Cần chú ý : id , pass, Tên nhân vật trong Game , tên sv .. Đăng nhập nhân vật vào Game 1 lần để Get chính xác tên nhân vật Mã bảo vệ : thứ quan trọng nhất khi máy tính dùng chung hoặc k muốn cho người khác có thể mở dc nhân vật của bạn ( nếu sử dụng mã bảo vệ thì mỗi lần bật auto mà sử dụng login thì phải edit lại) Phân lớp điền số 1 99 , khác điền số 199 Khi bạn có quá nhiều acc tầm vài trăm con thì cứ 30 con bạn cho vào 1 phân lớp và khác , ví dụ 30 c on đầu tiên tôi cho vào phân lớp 2 , khác 1 … 30 con tiếp cho vào phân lớp 2 , khác 2 Giống như hồi đi học cùng lớp 3 nhưng lại là 3a1 3a2 3a3 hay 3a 3b 3c đó 2. Vào TAB cai dat để xác định vị trí thư mục Game ( 1 lần duy nhất sau đó save lại)… copy đường dẫn Nhấn Save cấu hình 2. Thực thi login Xác định số lượng acc cần login Lấy dữ liệu , nãy t cho vào phan lop 28 khac 1 giờ tôi lấy nó ra Có 4 tài khoản , thích login hết thì check all sau đó thêm hết Nãy nhập đại khái 1 vài tài khoản , giờ thử với tài khoản sẵn Chú ý : néu bạn nhập đúng thông tin nhân vật, tên nhân vật thì acc bị tắt nó cũng sẽ log cho = được , login vào = được thì thôi , con nào online sẵn ở máy này r thì nó ko log nữaCách sử dụng Auto Login 1. Nhập liệu Nhập thông tin đăng nhập vào auto 1 lần trong suốt quá trình sử dụng ( ngoại trừ lúc đổi pas, thay sv , thay tên nhân vật) Cần chú ý : id , pass, Tên nhân vật trong Game , tên sv .. Đăng nhập nhân vật vào Game 1 lần để Get chính xác tên nhân vật Mã bảo vệ : thứ quan trọng nhất khi máy tính dùng chung hoặc k muốn cho người khác có thể mở dc nhân vật của bạn ( nếu sử dụng mã bảo vệ thì mỗi lần bật auto mà sử dụng login thì phải edit lại) Phân lớp điền số 1 99 , khác điền số 199 Khi bạn có quá nhiều acc tầm vài trăm con thì cứ 30 con bạn cho vào 1 phân lớp và khác , ví dụ 30 c on đầu tiên tôi cho vào phân lớp 2 , khác 1 … 30 con tiếp cho vào phân lớp 2 , khác 2 Giống như hồi đi học cùng lớp 3 nhưng lại là 3a1 3a2 3a3 hay 3a 3b 3c đó 2. Vào TAB cai dat để xác định vị trí thư mục Game ( 1 lần duy nhất sau đó save lại)… copy đường dẫn Nhấn Save cấu hình 2. Thực thi login Xác định số lượng acc cần login Lấy dữ liệu , nãy t cho vào phan lop 28 khac 1 giờ tôi lấy nó ra Có 4 tài khoản , thích login hết thì check all sau đó thêm hết Nãy nhập đại khái 1 vài tài khoản , giờ thử với tài khoản sẵn Chú ý : néu bạn nhập đúng thông tin nhân vật, tên nhân vật thì acc bị tắt nó cũng sẽ log cho = được , login vào = được thì thôi , con nào online sẵn ở máy này r thì nó ko log nữa


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn